Fotovoltaika

Elektrická energia zo slnka

Získavanie elektrickej energie na vlastnú spotrebu premenou bezplatnej slnečnej energie je finančne zaujímavé a zároveň šetrí životné prostredie. Pri využití akumulátora prinášajú fotovoltické systémy taktiež nezávislosť na verejnej elektrickej sieti.

Fotovoltické moduly sú vhodné pre aplikáciu na rodinných, bytových domoch a na strechách komerčných a priemyselných budov. Naša spoločnosť ponúka návrh a realizáciu fotovoltických systémov v celom regióne Nové Zámky.